E-YÖNET: KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI

 

e-YÖNET Nedir?

Mobil Kurumsal Yönetim, şirket ile ortağı arasında kurulan internet, elektronik iletişim uygulamaları (e-posta, SMS vb.) ve mobil uygulama tabanlı iletişim ve bilgi paylaşımı sayesinde fiziksel sınırlamalar olmaksızın kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan, ortakların şirket yönetimine , şirketin karar alma süreçlerine daha fazla ve doğrudan katılımını öngören, şirket demokrasisinin en üst düzeyde sağlandığı teknolojik altyapının ortaya çıkardığı sürecin genel adıdır.

Mobil Kurumsal Yönetim, mevcut veya potansiyel ortakları dünyanın neresinde olursa olsun teknolojik olanaklar elverdiği ölçüde bir şirketin her türlü duyurusunu anlık olarak ortaklarına ulaştırmasından başlayıp, şirketle ortakları arasında web/portal, elektronik iletişim uygulamaları ve mobil uygulamalar üzerinden sürekli bilgilendirme ve iletişime dayanan ve sonucunda elektronik genel kurullar başta olmak üzere aynı araçlar üzerinden elektronik oy kullanmaları suretiyle şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılmasının ve belirlenmiş bazı konularda ortakların da onay/görüşleri alınarak şirketin yönetilmesinin elektronik olarak sağlanmasıyla sonuçlanan süreçtir[1]. (Ergincan, Yakup (2011). “Mobile Corporate Governance: A Model Proposal for Modern Corporate Governance and Investor Relations”, Bogaziçi Journal Vol. 25, no. 1(2011), ss. 171-200.)

e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı (e-YÖNET Portalı) bir Mobil Kurumsal Yönetim uygulamasıdır. e-YÖNET Portalıyla şirketler ile ortakları arasında doğrudan internet, elektronik iletişim ve mobil uygulama tabanlı hızlı, sürekli, güvenilir ve standart bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Portal sayesinde şirketler ortaklarına doğrudan, ortaklar, ortak oldukları şirketleri ile ilgili pek çok bilgiye kolaylıkla bütüncül bir yaklaşım içinde ulaşabilmektedir. Tüm sermaye piyasası aktörlerinin, şirketler ve ortakların birbirleriyle hızlı iletişim kurabildiği e-YÖNET Portalında, şirket - ortak ilişkilerinin tek bir noktadan etkin biçimde sağlanması mümkün olmuştur. Şirketler ile ortakları arasında anketler düzenlenerek bilgi alışverişi sağlanabilmektedir. e-YÖNET Portalı sayesinde elektronik yatırımcı toplantıları, elektronik yönetim ve genel kurul toplantıları yapılabilecektir. Bu sayede ülkemizin kurumsal yönetim uygulamaları yeni bir boyut kazanacaktır.

 

Türkiye’de kaydi sistem milyonlarca sertifikanın fiziki sistemden elektronik ortama aktarıldığı, sermaye piyasası ihraç etmiş şirketlerin ve yatırımcıların doğrudan bağlantılarının bulunduğu ve milyonlarca yatırımcının kimlik, iletişim ve hak sahipliği bilgilerinin anlık olarak tutulduğu bir noktaya gelmiştir. e-YÖNET Portalının ülkemiz örneğinde olduğu gibi haksahibi bazında kaydileştirme uygulaması yapan ve şirketlerin ortaklarına ilişkin güncel bilgileri tutan dünyadaki diğer merkezi saklama kuruluşları için bir model olabileceği öngörülmektedir. e-YÖNET Portalıyla OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerinden Pay Sahiplerinin Hakları ve Temel Mülkiyet Fonksiyonları, Pay Sahiplerinin Eşit İşleme Tabi Tutulması ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkeleri başta olmak üzere Türkiye’de kurumsal yönetimin temel ilkelerinin gelişiminin hızlanacağı düşünülmektedir.

e-YÖNET'in Ana Fonksiyonları
e-YÖNET Üyeleri
e-YÖNET'in Sağlayacağı Faydalar

 
 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.