E-YKS: ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU SİSTEMİ

 

e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” anonim ortaklık yönetim kurulu toplantılarının ve diğer sermaye şirketlerinin müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabileceği bir bilişim sistemidir. e-YKS ile yönetim kurulu üyeleri, dünyanın neresinde olursa olsun zaman ve mekandan bağımsız olarak yönetim kurulu toplantılarına hukuken geçerli olarak katılabilir ve yönetim kurulu kararları anlık olarak alınıp e-YKS den imzalanabilir.

Gelişen teknolojilerin kurumsal hayata entegrasyonu yönetim kurulu toplantılarına da yansımış, zaman ve maliyet tasarrufu yanında yöneticilerin bilgiye erişimini de kolaylaştıran sistemler bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. e-YKS ile, Türkiye'nin içinde bulunduğu bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin bir parçası olarak, şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve bu toplantılara elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, kararların güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalanması ve tüm süreçlerin en az maliyetle sunulması amaçlanmıştır.

e-YKS, yönetim kurulu üyelerinin sadece toplantı anında görüşlerini iletip, oylarını elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte, isteyen şirketlerin yönetim kurulu toplantı sürecinin ve işlemlerinin tümünün tek bir merkezden yapılabilmesine imkan veren dinamik ve özgün bir bilişim sistemi olarak dizayn edilmiştir. İsteyen şirketler elektronik ortamda toplantı yapmaksızın sadece yönetim kurulu kararlarının elektronik olarak imzalanması sürecini de tercih edebilecektir. e-YKS şirketlerin kendi sistemlerinde barındırılacak olup, sisteme sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanında tüm bilgi ve belgeler sisteme şifreli olarak yüklenebilecektir.

e-YKS ile, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu toplantıları, üyelerin aynı yerleşkede bir araya gelmesine gerek olmadan hukuken geçerli olarak yapılabilecek, şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Bunun dışında, şirketlerde ivedi olarak karar alma gerekliliği ortaya çıktığı durumlarda e-YKS de kararlar anlık olarak alınabileceğinden, şirketlerin elinde e-YKS gibi bir uygulama bulunması fiziksel güçlüklerin aşılmasında veya fırsatların yakalanmasında şirketlerimize ilave hız kazandırarak karlılıklarını arttıracaktır.

e-YKS ile e-GKS uygulamasında olduğu gibi ülkemizdeki sınır ötesi oy kullanma önündeki tüm engellerin kaldırılmış olması, ülkemizin kurumsal yönetim kalitesinin artmasına, kurumsal yönetim düzeyimizin yükselmesine ve yabancı yatırımların ülkemize yönelmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

e-YKS uygulamasının temel fonksiyonları için tıklayınız. 

e-YKS kullanım koşulları ve ayrıntılı bilgi için bizi 0212 334 57 00 nolu telefondan Satış ve Pazarlama Direktörlüğünü arayabilir veya sp@mkk.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

 

Kılavuzlar

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Genel Mektuplar

Genel Mektup 855

Genel Mektup 835

 

İletişim

sp@mkk.com.tr

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.