E-ÜRÜN: ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİ MERKEZİ

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan “Elektronik Ürün Senetleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından Kuruluşumuz, elektronik ürün senetlerinin kayıtlarının tutulacağı “Elektronik Kayıt Kuruluşu” olarak belirlenmiştir.

Yeni düzenleme ile ürününü lisanslı bir depo işletmesine teslim eden çiftçi ya da herhangi bir kurum adına elektronik ürün senedi oluşturulacak ürüne ve haklarına ilişkin kıymetli evrak hükmündeki kayıtların, kayden Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde (Merkezi Kaydi Sistemde- MKS) izlenmesi sağlanmıştır.

e-ÜRÜN'ün Avantajları Nedir?

 • Tarım ürünleri ticareti kolaylaşacaktır.

 • İşlemler; güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecektir.

 • Ürün sahibi sürekli bilgilenme ve kontrol imkanına sahip olacaktır.

 • Sistematik işleyiş sayesinde ürünün teminat olarak kullanımı kolaylaşacak ve bu doğrultuda çiftçi nakit ihtiyacını kolay yoldan karşılayacaktır.

Ürününüz Nasıl e-ÜRÜN Olur?

 • Öncelikle bir yatırım kuruluşunda (aracı kuruluş ya da Banka) adınıza hesabınız bulunmalıdır.

 • Oluşacak ürün senedini MKK’dan takip edebilmeniz için aşağıda bulunan "Üyelik Girişi" seçeneğinden e-MKK Bilgi Portalı üyeliğinizi tanımlamalısınız.

 • Ürününüzü lisanslı depo işletmesine teslim edeceğiniz zaman, hesabınızın bulunduğu yatırım kuruluşunu da bilgilendirmek ve yatırım kuruluşunuzun da kabulü kaydıyla ilgili kurum ve hesap bilginizi lisanslı depo işletmesine bildirmeniz gerekmektedir.

 • Lisanslı depo işletmesi tarafından yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda teslim ettiğiniz ürününüz karşılığı olan e-ÜRÜN senedi, bildirdiğiniz hesabınıza aktarılacaktır.

 • e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün oluşumu ve işlem hareketlerine ilişkin mesaj gelecektir.

 • Ayrıca lisanslı depo işleticisi tarafından da ürün senedi oluştuğunu gösteren bir belge verilecektir.

 • e-ÜRÜN Senedinin bilginiz dışında işlemlere konu olmasını önlemek amacıya e-MKK Bilgi Portalından mudi blokajı yapılabilir.

 

e-ÜRÜN Senedinin Alış - Satışı Nerede gerçekleştirilir?

 • Oluşan e-ÜRÜN Senedinin alış ve satış işlemleri, Ticaret Borsaları’nda yapılmakta takas işlemleri ise Kuruluşumuz nezdinde kayden izlenen e-ÜRÜN Senedi ile gerçekleştirilmektedir.

 • Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği çerçevesinde, oluşturulan alım satım belgesi Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından hesabınızın bulunduğu yatırım kuruluşunda tanımlı olan e-posta adresine gönderilmektedir. Yatırım kuruluşundaki e-posta adresinin güncel tutulması önemlidir. Herhangi bir nedenle e-posta adresinize ulaşmayan alım satım belgesi yatırım kuruluşundan talep edilebilir.

e-ÜRÜN Senedini Temsil Eden Ürünün Teslimi Nasıl Gerçekleştirilir?

 • e-ÜRÜN Senedinin temsil ettiği ürünü fiziken almak için, lisanslı depo işletmesine başvurulmalıdır.

 • Talebiniz, lisanslı depo işletmesi tarafından e-ÜRÜN Senedinin bulunduğu yatırım kuruluşuna iletilir, yatırım kuruluşunun talebi kabulüyle e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün iptal talebine ilişkin mesaj gelecektir.

 • Lisanslı depo işletmesinin fiziki ürün teslimi ile kayden izlenen e-Ürün senedi Elektronik Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal edilir. e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün iptaline ilişkin mesaj gelecektir.

e-ÜRÜN Senedini Son Depolama Tarihi Sonrası İşlemler Nelerdir?

 • Son depolama tarihinde e-ÜRÜN Senedinin temsil ettiği ürünün fiziken teslim alınmaması halinde haciz ve benzeri nedenlerle izlenenlerin dışındaki e-ÜRÜN Senedi lisanslı depo işletmesine aktarılarak lisanslı depo işletmesi tarafından iptal edilir. e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün iptaline ilişkin mesaj gelecektir.

 

e-MKK Bilgi Portalı Üyelik girişi için tıklayınız.

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.