E-ŞİRKET: ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren 1524’üncü maddesi denetime tabi olan sermaye şirketlerine birer web sitesi açmak ve sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanmasına ayırmak zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır.

Denetime tabi şirketler açısından zorunluluğun başlangıcı Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde belirlenmiştir. Anılan madde uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir. İnternet sitesi mevcut olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir. Bu çerçevede Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketler açısından zorunluluk 01.10.2013 tarihinde başlamıştır.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.

“e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı” Platformumuz, denetime tabi tüm şirketlerin TTK’nın 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, Bakanlığın MERSİS sistemi ile entegrasyonun sağlanarak veri paylaşımının yapılacağı bir sistemdir.

  

Kuruluşumuzca MTHS hizmeti, ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerine haiz e-ŞİRKET Portalı üzerinden denetime tabi tüm şirketlere verilmektedir.

e-ŞİRKET ve internet sitesi yükümlülüğüne ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

e-ŞİRKET ile ilgili olarak bize 0212 334 74 75 nolu telefondan ve e-sirket@mkk.com.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.


© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.