Anasayfa > Yatırımcı Hizmetleri > e-MKK Nedir?

e-MKK Nedir?

e-MKK; MKK’nın, merkezi saklama hizmetlerini dünya standartlarında ve düşük maliyet ile paydaşlarına sunma ve aynı zamanda merkezi saklama hizmetleriyle ilintili katma değerli projeler ve hizmetler ile ülkemize katkıda bulunmayı hedefleyen yeni vizyonu çerçevesinde vereceği katma değerli hizmetleri sunan bir bilgi portalıdır.

e-MKK Bilgi Portalında e-CAS:Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı, e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri, e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi, e-VERİ:Sermaye Piyasaları Veri Bankası kapsamında çeşitli hizmetler verilmektedir.
Yatırımcıların e-MKK Bilgi Portalı kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilmeleri için;

  • MKK Sicil ve Şifresine veya
  • TC Kimlik Numarası ve MKK Şifresine veya
  • e-DEVLET şifresine

sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir sermaye piyasası aracına sahip olmaması nedeniyle yatırımcı olarak nitelendirilmeyen gerçek kişiler e-posta adresleriyle “Gezgin” niteliğinde portala kayıt olabilirler.

MKK Sicil ve Şifresi

MKK her yatırımcıya özel bir sicil numarası oluşturmakta ve aynı yatırımcının farklı kurumlardaki hesaplarına ilişkin bilgileri bu sicil numarası yardımıyla bir araya getirerek, yatırımcının portföyüne ilişkin hizmetler sunmaktadır. Söz konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen yatırımcıların öncelikle sicil ve şifre bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir. Yatırımcılar için MKK nezdinde sicil numarası oluşturulduktan sonra,

  • Pay senedi, özel sektör borçlanma aracı, devlet iç borçlanma senedi, yapılandırılmış ürün, ürün senedi ya da diğer menkul kıymet işlemi gerçekleştiren,

  • Hesabında bulunan yatırım fonu katılma belgelerinin portföy değeri 10.000 TL’nin üzerinde olan, yatırımcıların MKK’da kayıtlı adreslerine otomatik olarak şifre gönderimi yapılır. Bu koşullar gerçekleşmese dahi yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması halinde şifresi yatırımcıya iletilir.

Şifresini unutan yatırımcıların hesabının bulunduğu üyeye başvurarak yeni şifre talebinde bulunmaları gerekmektedir. Şifrenin bloke edilmesi halinde 444 0 655 numaralı çağrı merkezinden şifrenin tekrar kullanılır hale getirilmesi mümkündür.

TC Kimlik Numarası ve MKK Şifresi

Gerçek kişi yatırımcılar MKK Sicil Numarasını unutmaları veya kaybetmeleri halinde, TC Kimlik Numaraları ve MKK Şifresi ile e-MKK Bilgi Portalına bağlanabilirler.

e-DEVLET Şifresi

AloMKK Sesli Yanıt Sistemi ve e-MKK Bilgi Portalı hizmetlerine kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla, e-DEVLET şifresine sahip olan yatırımcıların, bu şifrelerini kullanarak e-MKK Bilgi Portalı hizmetlerine giriş yapabilecekleri e-DEVLET entegrasyonu sağlanmıştır.

Ayrıca yatırımcılar aracı kuruluşları ile iletişime geçmeksizin ve posta süresini beklemeksizin yeni sicil şifrelerini e-MKK Bilgi Portalı üzerinden oluşturabilmektedirler.

Yatırımcılar e-DEVLET sisteminde e-DEVLET şifresi dışında elektronik imza ve mobil imza seçenekleri ile de işlem yapabilmekte ve e-MKK Bilgi Portalına erişim sağlayabilmektedirler.