E-GENEL KURUL: ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi 49 No'lu Eylem Planı çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan ve kapsamı açısından dünyada bir ilk olan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 1 Ekim 2012 tarihinde hizmete açıldı.

Sadece borsaya kote şirketlerin değil, isteğe bağlı olarak Türkiye'deki tüm anonim şirketlerin kullanabileceği e-GKS; şirketler, pay sahipleri, temsilciler, aracı kuruluşlar ve diğer paydaşlar açısından genel kurul öncesindeki, toplantı anındaki ve sonrasındaki bütün işlemlerin elektronik imzayla yapılabildiği bir bilişim sistemidir.

e-GKS, şirket ortaklarının paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapmalarına, temsilci tayin edip oy talimatı vermelerine, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izlemelerine, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak göndermelerine, oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanmalarına ve tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak almalarına olanak sağlamaktadır.

e-GKS ile ülkemiz, genel kurullara ilişkin önemli uluslararası düzenleme ve ilkelerle tam olarak uyumlu hale gelmiş, aralarında Financial Times'ın da yer aldığı yabancı medyada ve uluslararası inceleme ve raporlarda örnek gösterilmeye başlanmıştır. Söz konusu düzenleme ve ilkeler şu şekildedir:

 • OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Avrupa Birliği Hissedar Hakları Yönergesi 2007/36/EC
 • Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı Prensipleri
 • Avrupa Genel Kurullar Çalışma Grubu tarafından yayınlanan Genel Kurul Pazar Standartları
 • Kurumsal Yatırımcılar Konseyi Prensipleri
 • Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Derneği (ISSA) Çalışma Grubu Raporları


Sayılarla e-GKS (30 Ekim 2012 - 31 Aralık 2018)

 • 112.060  yatırımcı e-GKS üzerinden genel kurullara katılırken 33.463 yatırımcı fiziksel olarak katıldı.
 • 501  şirkete ait 2.408 genel kurul toplantısı yapıldı. Bunlardan 150 tanesi 2016 Mart ayında gerçekleşti.
 • 2018 yılında e-GKS'de ortalama toplantı süresi 39 dakika, ortalama oylama süresi 10 saniye oldu.
 • 52 farklı ülkeden yatırımcılar e-GKS üzerinden genel kurullara katıldı.
 • Aynı günde yapılan en yüksek genel kurul sayısı 33 oldu.
 • 1.226 görüş, 2.118 muhalefet beyanı gönderildi.
 • 34 farklı il ve 475 farklı lokasyondan yaklaşık 6.437 saat genel kurul yayını yapıldı.

Elektronik Genel Kurul Sistemine giriş ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.