Anasayfa > Yatırımcı Hizmetleri > Tedrici Tasfiye

Tedrici Tasfiye

Mevzuat

30.12.2012 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 4 no.lu maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce tedricî tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin dava ve bu kurumların tasfiyelerine ilişkin iş ve işlemler MKK tarafından tamamlanır..” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, 30.12.2012 tarihinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumların tedrici tasfiye işlemleri Kuruluşumuzca yerine getirilmekte olup, başvuru formu örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İşlemleri

Tedrici Tasfiye İşlemleri Devam Eden Aracı Kuruluşlar

  

Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.

Yatırımcı Başvuru Formu

Merkez Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcı Başvuru Formu