TEDRİCİ TASFİYE

Mevzuat

30.12.2012 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 4 no.lu maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce tedricî tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin dava ve bu kurumların tasfiyelerine ilişkin iş ve işlemler MKK tarafından tamamlanır..” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, 30.12.2012 tarihinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumların (Merkez Menkul Değerler A.Ş ve Data Menkul Kıymetler Ticareti A.Ş.) tedrici tasfiye işlemleri Kuruluşumuzca yerine getirilmektedir.

 

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.