Anasayfa > Yatırımcı Hizmetleri > Tedrici Tasfiye

Tedrici Tasfiye

Mevzuat

30.12.2012 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 4 no.lu maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce tedricî tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin dava ve bu kurumların tasfiyelerine ilişkin iş ve işlemler MKK tarafından tamamlanır..” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, 30.12.2012 tarihinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumların (Merkez Menkul Değerler A.Ş ve Data Menkul Kıymetler Ticareti A.Ş.) tedrici tasfiye işlemleri Kuruluşumuzca yerine getirilmekte olup, başvuru formu örneği aşağıda yer almaktadır. 

Yatırımcı İşlemleri

Tedrici Tasfiye İşlemleri Devam Eden Aracı Kuruluşlar

  

Merkez Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcı Başvuru Formu

 

Tedrici Tasfiye Halinde Merkez Menkul Değerler A.Ş. Müşterilerine Zamanaşımı Duyurusu

06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede tedrici tasfiye halindeki Merkez Menkul Değerler A.Ş’deki 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında zaman aşımına uğrayacak yatırım hizmetlerinden kaynaklanan emanet ve alacakları olan kişilere ve zamanaşımı tarihlerine ilişkin liste aşağıdaki linkte yayımlanmaktadır.

Yayımlanan bu listede yer alan tedrici tasfiye halindeki Merkez Menkul Değerler A.Ş’nin söz konusu müşterilerinin en geç zamanaşımına uğrayacakları tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili Kanun gereği zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

10 Yıllık Zamanaşımına Uğrayacak Alacak ve Emanetleri Olan Hesap Sahiplerinin Listesi İçin Tıklayınız.