KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ (KFS)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” çerçevesinde, Kitle Fonlama Platformları, Emanet Yetkilileri, girişimci veya girişim şirketleri ile platformlara üye olarak fonlama yapacak yatırımcıların katılacakları ve kitle fonlaması süreçlerinde işlemlerini gerçekleştirecekleri “MKK Kitle Fonlaması Sistemi (KFS)” çalışmaları devam etmektedir.

Kitle Fonlaması, ülkemizde katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini planlayan iş fikirleri ile girişim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların toplanması amacıyla oluşturulan yeni bir yatırım sistemidir.

 

 

Düzenleme itibariyle; kitle fonlaması faaliyetinin hukuki düzenlemeler ile sağlamlaştırılmış bir alt yapı üzerinden hizmet verilerek yerine getirilmesi mümkün hale getirilmiştir. Kuruluşumuz, kitle fonlama platformları, emanet yetkilileri (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve düzenleme kapsamında belirtilen şartları taşıyan diğer portföy saklayıcıları), girişimci ve/veya girişim şirketi ve yatırımcılar  sistemin paydaşları olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Kuruluşumuz, KFS’ye sistemsel entegrasyon sağlayarak üye olacak platformlara hizmet verecektir.

 

İlgili süreçte; kitle fonlama platformlarının sistem entegrasyonu için tarafımızca belirlenen şartları yerine getirerek, entegrasyon testlerini tamamlamaları ve Kuruluşumuz tarafından verilecek beyan kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmaları gerekmektedir. Kurul tarafından listeye alınmaları sonrasında, KFS üyelikleri tarafımızca tesis edilecektir.

 

Platformlar tarafından, yatırım komitelerinin uygun bulduğu girişimci ve/veya girişim şirketlerinin projeleri KFS’de tanımlanacaktır. İlgili projelere fon sağlamak için yatırımcıların da platforma üye olmaları gerekmektedir. Fon aktarımı yapacak yatırımcıların platform üyelikleri esnasında paylaşacakları kimlik bilgileri kapsamında yatırım sınırlarının kontrolü ile girişimci ve/veya girişim şirketine ilişkin fon toplama limit kontrolleri KFS’de gerçekleştirilecektir. KFS kayıtları ile sistem katılımcısı platformların kayıtlarının tutarlılık ve doğruluğunun kontrolü için belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde mutabakat süreçleri oluşturularak platformlar tarafından mutabakatların yapılması sağlanacaktır.

 

Hedeflenen fon tutarına ulaşılan projeler için girişim şirketlerinin ortaklık bilgilerinin ve paylarının Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasında kayden oluşturulması da Kuruluşumuz tarafından yerine getirilecek faaliyetler arasında yer almaktadır.

 

Gelinen aşamada; web entegrasyonu üzerinden mesajlarla işlemlerin sağlanması kapsamında, KFS uygulaması geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve iç kullanıcı testlerine başlanmıştır. Hazırlanan yapıya ilişkin olarak Kuruluşumuzla irtibat halinde olan platformlara, başvurulara yönelik teknik ve diğer gerekliliklere ilişkin sürekli bilgilendirme sağlanmakta olup, ek olarak Mart ayı içerisinde platformlar ile serbest testlerin başlatılabileceğine dair 880 numaralı Genel Mektup yayınlanmıştır.

 

Bu çerçevede, ilgili sürecin yönlendirilmesine ilişkin çalışmalarını tamamlayan platformların testlere katılım ve entegrasyon süreçlerini başlatmaları için ekte yer alan MKK üyelik başvuru formunu doldurup şirketi temsile yetkili kişilerce imzalı olarak Kuruluşumuza iletmeleri gerekmektedir.

 

 


 

© Copyright 2020 MKK. Bütün hakları saklıdır.