Anasayfa > Üye Hizmetleri > Üyelik Başvurusu

Üyelik Başvurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(Kuruluşumuz) tarafından Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde sürdürdüğümüz görevlerimiz ile sunduğumuz hizmetlerin kullanılmasını sağlamak  üzere üyelik tanımlanabilmesi için MKK Üyelik Başvuru Formu ve uygulamaları gerçekleştirecek temsilci/kullanıcı atama işlemleri için Temsilci Bilgi Formu ile ekinde tarafımıza gönderilmesi gereken diğer evrak bu sayfada kullanımınıza sunulmuştur.

Bu çerçevede aşağıdaki açıklamalara uygun olarak dolduracağınız ve 705 ve 751 numaralı Genel Mektuplarımızda belirttiğimiz çerçevede şirketiniz imza yetkilileri tarafından imzalanarak tarafımıza ileteceğiniz evrak ile üyelik ve temsilci tamamlama işlemleriniz gerçekleştirilecektir.  

 

Bu kapsamda şirketinizin Kuruluşumuzda gerçekleştireceği faaliyetlere uygun evrak setinin hazırlanarak asıllarının işlemlerinizin başlamasından en az iki iş günü önce Kuruluşumuza iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

MKS Üyelik İşlemleri

Kuruluşumuz nezdinde Yatırım Kuruluşu olarak veya Pay Senedi, Özel Sektör Borçlanma Aracı, Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Elektronik Ürün Senedi, Diğer Sermaye Piyasası araçlarının ihraç edilmesi nedeniyle İhraççı olarak faaliyetlerini sürdürecek şirketlerin üyelik kaydı için aşağıdaki evrakı iletmesi gerekmektedir.

Üyelik başvuru formunda sadece kendi faaliyetlerinizle ilgili bölümleri seçmeniz gerekmektedir.

Seçiminizle ilgili olarak girilmesi gereken bilgi alanları güncellenmektedir.

·         Üyelik Başvuru Formu

·         Üyelik Sözleşmesi

·         Temsilci Bilgi Formu

·         Yürürlükteki İmza Sirküleri

 
KAP Üyelik İşlemleri

1)Fonlar dışındaki KAP bildirim yükümlüsü kurum/kuruluşların KAP üyelik başvurularında; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne de üyelik başvurusu yapılacak ise;

             ·         Üyelik Başvuru Formu

·         Üyelik Sözleşmesi/KAP Üyelik Taahhütnamesi

·         Temsilci Bilgi Formu

·         Yürürlükteki İmza Sirkülerinin

iletilmesi gerekir.

Sadece KAP üyeliğinin tesis edileceği durumlarda, KAP Üyelik Taahhütnamesi’nin verilmesi gerekmektedir.

Sermaye piyasası araçları Borsada işlem gören bildirim yükümlüsü yabancı ortaklık/kuruluşun sözleşme ile hizmet aldığı üçüncü kişi veya bunun çalışanının görevlendirilmesi halinde Sertifika Kullanıcısı/Sertifika Yöneticisi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Örnek Karar 1’in noter onaylı sureti verilecektir.

 

2) Fonların KAP Üyelik başvurularında kurucu/temsilci tarafından;

             ·         Üyelik Başvuru Formu

·         Üyelik Sözleşmesi/KAP Üyelik Taahhütnamesi

·         Temsilci Bilgi Formu

·         Yürürlükteki İmza Sirküleri

MKK Üyelik Sözleşmesi KAP üyeliğinin yanı sıra MKK üyeliği de tesis edecek olan fon kurucusu/temsilcisi tarafından sadece ilk üyelik başvurusunda verilecektir.

MKK KAP Üyelik Taahhütnamesi sadece KAP üyeliği tesis edecek, MKK Üyeliği tesis etmeyecek olan fon kurucusu/temsilcisi tarafından sadece ilk üyelik başvurusunda verilecektir.

Fon yöneticisi olan şirketin çalışanları olan fon personeli ile fonlara sözleşme fon hizmeti veren aracı kurum çalışanlarının görevlendirilmesi halinde ise SY/SK atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Örnek Karar 2 noter onaylı olarak verilecektir.

İmza sirküleri fon kurucusunun/fon temsilcisinin olması gerekmektedir.

 

Başvuru yapılan yatırım fonu listesi ayrıca e-posta yoluyla, mimoperasyon@mkk.com.tr adresine talep edilen formatta gönderilir.

3)İlgili kurumların kullanıcı başvurularında ise Temsilci Bilgi Formu’nun yetkili imzalar tarafından imzalanarak Kuruluşumuza gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 
e-VEDO Elektronik Veri Deposu Platformuna Üyelik İşlemleri

19.09.2018 tarih ve 30540 Sayılı, Veri Depolama Kuruluşlarına Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, organize ve tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemlerine ilişkin bilgilerin, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, merkezi karşı taraf ve diğer finansal kurumlar da dahil olmak üzere tüzel kişiler tarafından ilgili düzenlemelere uygun olarak e-VEDO Platformu’na raporlanması gerekmektedir. Bu kapsamda e-VEDO üyeliği için,

             ·         Üyelik Başvuru Formu

·         e-VEDO Üyelik Sözleşmesi

·         Yürürlükteki İmza Sirkülerinin iletilmesi gerekmektedir.

 

e-GKS Elektronik Genel Kurul Sistemi Üyelik İşlemleri

Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca borsaya kote şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı zorunludur. Elektronik Genel Kurul Sisteminin şirketiniz erişimine açılması için MKK Üyelik Başvuru Formu ve Temsilci Bilgi Formu'nun doldurulması yeterlidir. 

e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı Üyelik İşlemleri
Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitelerinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeleri zorunludur. Kuruluşumuz üyeleri bu yükümlülüklerini Kuruluşumuzdan merkezi veri tabanı hizmeti (e-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı) almak suretiyle de yerine getirebilmektedir.  E-Şirket sisteminin şirketiniz erişimine açılması için MKK Üyelik Başvuru Formu ve Temsilci Bilgi Formu'nun doldurulması yeterlidir.