Anasayfa > Üye Hizmetleri > Üyelik

Üyelik

 

İhraççılar, Kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile MKK tarafından önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’unca kabul edilen diğer kuruluşlar MKK’ya üye olabilmektedir.

       

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MKK, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar da MKK’ya üye olabilmektedir.


Üyelik Kriterleri   

MKK'ya üye olmak isteyen kurumların;

             
 • MKK tarafından belirlenen teknik donanım ve güvenlik sistemine sahip olmaları,    
 • Yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmeleri,
 • Üyelik Giriş aidatını yatırmaları,
 • MKK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları taşımaları,          

 

gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak;       

             
 • Yatırım kuruluşlarının, Kanunda yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri çerçevesinde saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olması,
 • İhraçcıların, sermaye piyasası aracı ihraç etmiş veya ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunmuş olmaları,
 • Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen lisans belgesine,

sahip olmaları zorunludur.

               

Üyeliğe Başvuru Prosedürü

Yukarıdaki bölümde belirtilen üyelik kriterlerine sahip olan kurumların, üyelik için gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


    

Kılavuzlar

Kuruluşumuz merkezi saklama uygulamalarına ilişkin kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz: 


Diğer kullanıcı kılavuzu taleplerinizi MKS MEVITAS menüsü üzerinden iletebilirsiniz.

           
Tüm kılavuzlara erişmek için tıklayınız.