ÜYELİK

 

İhraççılar, Kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile MKK tarafından önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’unca kabul edilen diğer kuruluşlar MKK’ya üye olabilmektedir. 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MKK, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar da MKK’ya üye olabilmektedir.

Kuruluşumuz e-VEDO “Elektronik Veri Deposu Sistemi”ne işlem tarafı tüzel kişiler, işlemlere aracılık eden yatırım kuruluşları, merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluşlar, işlemlerin taraflarına raporlama hizmeti sağlayan kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer kuruluşlar üye olabilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletimi yürütülen KAP “Kamuyu Aydınlatma Platformu” sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar, borsa yatırım fonları, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları, bağımsız denetim şirketleri üye olabilmektedir.

Diğer yandan düzenlemeler kapsamında sistem üyelik yapısı içermese de;

e-GKS “Elektronik Genel Kurul Sistem”i, şirketlerin genel kurullarını elektronik ortamda yapabileceği bilişim sistemimiz olup, halka açık olsun olmasın tüm şirketlerin e-GKS’yi kullanması mümkün olmakta, ilgili sistem kullanımı için başvuru belgelerinin iletilmesi gerekmektedir.

e-ŞİRKET “Şirketler Bilgi Portalı”, bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesi uyarınca internet sitesi yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri bilişim sistemimizdir. Sistemi kullanmak için başvuru belgelerinin iletilmesi gerekmektedir.

      

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.