MERKEZİ SAKLAMA

MKK, aşağıda yer alan kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ürünlere ait Lisanslı Depo İşletmeleri tarafından düzenlenen elektronik ürün senetleri için merkezi saklama hizmeti vermektedir:

BİAŞ’ta işlem gören şirketlerin pay senetleri,

 • Devlet İç Borçlanma Senetleri,
 • Geçici makbuzlar,
 • Rüçhan hakları,
 • Menkul kıymet yatırım fonları,
 • Borsa yatırım fonları,
 • Özel sektör tahvilleri,
 • Bonolar,
 • Alım hakkı veren yatırım kuruluşu varantları,
 • Satım hakkı veren yatırım kuruluşu varantları,
 • Varlığa/ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
 • Varlık/ipotek teminatlı menkul kıymetler,
 • Sertifikalar,
 • Hazine Kira Sertifikaları,
 • Özel Sektör Kira Sertifikaları,
 • Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
 • Gayrimenkul Sertifikaları

 

Merkezi saklama hizmeti sadece kaydi sermaye piyasası araçları ile Lisanslı Depo İşletmeleri tarafından düzenlenen elektronik ürün senetrlerine  verilmekte olup, herhangi bir fiziki saklama hizmeti verilmemektedir.

MKK tarafından kaydileştirilecek ve kayden izlenecek menkul kıymetler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir.

Merkezi saklama üyeler itibariyle hak sahibi bazında yapılabilmektedir. Bu amaçla kaydi bir sermaye piyasası aracına yatırım yapacak kişilerin MKK üyesi kuruluşlarda kendi adlarına hesap açtırmaları zorunludur. Yatırım fonları, özel sektör borçlanma araçları ve BİAŞ'ta işlem görmekte olan pay senetlerinin dolaşımda olmayan kısmına sahip yatırımcıların sözkonusu menkul kıymetlerin ihraççısı olan MKK üyesinde veya yatırım kuruluşlarında hesap açtırmaları mümkün iken, diğer menkul kıymetler için saklama hizmeti ancak yatırım kuruluşları nezdinde açılacak hesaplar ile verilebilmektedir.

Mevzuat uyarınca yatırımcı adına hesap açtırmaksızın toplu saklama veya yatırımcı kimliği bildirilmeksizin hamiline saklama yapılmamaktadır.

Merkezi saklama hizmetinin bir parçası olarak, üyeler ve sermaye piyasası aracı sahipleri, temettü veya itfa bedeli tahsilatı, sermaye artırımlarına katılım, genel kurullara katılım, rehin tesis edilmesi vb pek çok hizmetten de faydalanabilmektedirler.

 Tüm kılavuzlara erişmek için tıklayınız.

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.