MEVİTAS

MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama ve Analiz Sistemi) MKK üyelerinin operasyonel işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde kontrol edebilmelerini sağlamak için MKS'de kullanıma sunulan ve yakın tarihli veriler üreten standart raporlar bulunmaktadır. Bu raporların yanı sıra üyelerin standart dışı veri isteklerini ve geçmiş dönem verilerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde talep edebilecekleri MEVİTAS uygulaması MKS'de yer almaktadır. Bu uygulama ile üye talepleri, MKS üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirilen dosya transferleri ile karşılanmaktadır. Üye taleplerinin yanı sıra bazı özellikli raporlar periyodik olarak bu uygulama üzerinden üyelere gönderilmektedir.

Üyelerin veri istekleri, MKK tarafından üretilerek talep eden üyenin MKS'de yer alan dizinine aktarılmaktadır. Üyelerin MKS kullanıcıları, ilgili dizinden bu bilgileri indirerek kullanma imkanına kavuşmaktadır.

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.