HUKUKİ İŞLEMLER

Kaydi Sistemle birlikte, 21. yüzyıl ihtiyaç ve teknolojisine uygun kağıtsız kıymetli haklar sistemine geçilmiştir. Kaydi sistem, sahteciliğin önlenmesi, gerçek hak sahipleri ile kayıtlardaki hak sahipleri arasında uyumun sağlanması, hak sahipliğine ilişkin devir zincirinin kesintisiz kayıt altına alınması gibi, piyasanın hukuki işleyişi için gerekli temel güvenceleri sağlamıştır.

Gerek düzenleyici denetleyici kurumlarla gerek kamu alacaklarının takip ve tahsili ile yetkili kurumlarla yürütülen projeler çerçevesinde kurumlar arası elektronik haberleşme sistemine geçilmiş, veri aktarımları günümüz teknolojisine uygun şekilde anlık olarak yapılır hale getirilmiştir. Bu çerçevede Kuruluşumuz ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e- Haciz çalışmaları sonucunda kamu alacaklarının takip ve tahsiline yönelik işlemlerin tüm aşamaları elektronik ortamda yapılmaktadır. Yine Kuruluşumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kurum alacaklarının takip işlemleri elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.

Kaydi sermaye piyasası araçları üzerinde tesis edilen teminat işlemleri ve rehin hakkı üyelerce sermaye piyasası aracı sahibi ve lehine hak tesis edilen kişi bazında MKK kayıtlarına yansıtılır.İşleme konu sermaye piyasası aracının sahibinin veya lehine hak tesis edilen kişinin hesabında tutulması imkanı mevcuttur. Benzer şekilde intifa hakkı tesisi de MKK kayıtlarında izlenen işlemlerdendir. Oy hakkı, temettü için tesis edilen intifa hakkı üyelerce sermaye piyasası aracı sahibi ve lehdar bazında MKK kayıtlarına yansıtılır.

 

 

 

 

 

 

 

Tüm kılavuzlara erişmek için tıklayınız.

 
© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.