Anasayfa > Üye Hizmetleri > Eğitim

Eğitim

Kuruluşumuz tarafından üyelerimize verilen eğitimlerin daha etkin, verimli ve çağdaş bir uygulama yöntemi olan “e-öğrenme yöntemi” ile sunulması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, ilgili eğitimlerin Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından verilmesine karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte,  Kuruluşumuz tarafından herhangi bir eğitim düzenlenmeyecek olup, Kuruluşumuz uygulamalarına ilişkin tüm eğitimler SPL tarafından organize edilecektir.

SPL tarafından Kuruluşumuz uygulamalarına ilişkin düzenlenen eğitimler Kuruluşumuzca üyelerimize duyurulmaya devam edilecek olmakla birlikte eğitim taleplerine ilişkin başvuru merci SPL olacaktır.

Kuruluşumuz uygulamalarına ilişkin ilk eğitim olarak “Merkezi Kaydi Sistem DİBS Uygulamaları Eğitimi” 18 Nisan 2012 tarihinden itibaren SPL tarafından verilmeye başlanmıştır. Söz konusu eğitimlere 10.09.2012 tarihinde başlayan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) eğitimleri ile devam edilmiştir.