BİLGİ PAYLAŞIMI

MKK, Merkezi Kaydi Sistemde yer alan ve kaydileşmiş sermaye piyasası araçlarına ilişkin verileri; ilgili yasal mevzuatın izin verdiği çerçevede, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, takas ve saklama kuruluşları, Borsalar, meslek örgütleri, veri yayın kuruluşları, ihraççı şirketler, yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Veri paylaşımları saatlik, günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarda gerçekleşmektedir. Veri paylaşımları; kurumsal entegrasyon, FTP, akıllı kartlarla MKS’den raporlama, e-posta ile gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuzun kaydi sistem bilgilerini paylaştığı kurumların dağılım şeması aşağıda yer almaktadır.

MKK'NIN BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR


 

MKK, sermaye piyasalarının gözetim fonksiyonunu yerine getirmek amacıyla oluşturulan “SPK-BİST Gözetim Projesi”ne sürekli olarak veri akışı sağlamaktadır.

MKK, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeler çerçevesinde aşağıdaki bilgilerin MKK üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sistem uygulamasına girişinin yapılmasını sağlamaktadır:

  • Fiili Dolaşım bilgileri
  • Yatırım Fonu Fon İşletim Ücretleri
  • Hesap Vekil Bilgileri
  • İçeriden öğrenenlerin listesi
  • Nitelikli Yatırımcı Bilgisi


 
© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.