Anasayfa > Hakkımızda > Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler


 

MKK, üyelerine yönelik sağlamakta olduğu hizmetler için uluslararası piyasalardaki paralel uygulamaları takip etmekte ve Türkiye Sermaye Piyasalarında faaliyet gösteren aktörlerden biri olarak ilgili platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Kuruluşumuzun üye olduğu uluslararası kuruluşlara, karşılıklı işbirliği anlaşması imzaladığı kuruluşlara ve periyodik uluslararası anketlere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:Üye Olunan Birlikler
                                                                                                                                                                               
Kurum AdıBilgiÜye Olma Tarihi
ECSDA – Avrupa Merkezi
Saklamacı Kuruluşlar Birliği
ECSDA 37 Avrupa ülkesinden 41 saklamacı üyeden oluşmakta olup, Avrupa ülkelerinde ihraççıların, yatırımcıların ve diğer piyasa katılımcılarının menfaatleri doğrultusunda saklama ve takas işlemlerinde etkinliğinin artırılmasını hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda teknik, ekonomik, finansal ve yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık ve çözüm hizmetleri öneren bir kurumdur.
2006
FEAS – Avrasya Borsalar
Federasyonu
FEAS 1995 yılında kurulmuş olup, mevcut durumda 34 üyesi bulunmaktadır. Üyelik statüsü Avrupa ve Asya piyasalarında gelişmekte olan piyasalara açık bir kurumdur. Amacı üyeleri arasında köprüler kurarak farklı uygulamalardan kaynaklanan işlem uygulamalarındaki sıkıntıları gidermektir.
2006
ISSA– Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği
ISSA uluslararası menkul kıymet hizmetleri endüstrisinde verimliliği artırmayı ve risk yönetimi için en iyi uygulamaları üretmeyi amaçlayan bir kurumdur.2012 yılı itibari ile 42 ülkeden 76 üyesi bulunmaktadır.
2006
AMEDA-Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Merkezi Takas ve Saklama Kuruluşları
Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Merkezi Takas ve Saklama Kuruluşlarından oluşan AMEDA 2005 yılında kurulmuştur. Birliğin ana amaçları arasında üyeleri arasında ortak işbirliği ruhuyla merkezi saklama, takas ve risk yönetimi gibi konularda en iyi uygulama önerilerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yer almaktadır.
2014

AECSD- Avrasya Merkezi Saklamacılar Birliği
AECSD, 2001 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri merkezi saklama kuruluşlarının bir araya gelerek sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve üye ülkeler arasında ortak çalışmaların arttırılması amacıyla kurulmuştur. On kurucu üye ile yola çıkan birliğin amacı, kendi aralarında menkul kıymet saklama operasyonlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi, saklama kuruluşları için ortak bir alan yaratılması ve küresel kıymet saklama sistemlerine entegre edilebilmesidir. Kurumumuz 10 Eylül 2015'te birliğe resmen üye olarak kabul edilmiştir.
2015
Karşılıklı İşbirliği Anlaşması İmzalanan Kuruluşlar
Anketler