SERMAYE & İŞTİRAKLER

Ortaklar

İştirakler

Saraybosna Borsası (SASE)


 

İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde İstanbul’un önce bölgesel, sonrasında uluslararası finans merkezi olması hedefi doğrultusunda Kuruluşumuz 18 Mayıs 2011 tarihinde yüzde 5,0089 oranında pay alarak Saraybosna Borsası'nda (SASE) pay sahibi olmuştur. Aralık 2010'da Bosna Hersek Sermaye Piyasası Kanunu'nda yabancı borsalara ve diğer finansal kurumlara SASE'ye ortak olma imkanının tanınması yönünde düzenleme ile Kuruluşumuzun yanı sıra Borsa İstanbul yüzde 9,8878 ve Takas İstanbul da yüzde 5,0089 oranında pay ile SASE'ye ortak olmuşlardır.

 

SASE 2001 yılında anonim şirket yapısında kurulmuş olup, borsa işlemleri 2002 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Güney Avrupa sermaye piyasalarında gelecek vadeden ve potansiyeli olan bir pazar olan SASE'de mevcut durumda 13 aracı kurum faaliyet göstermekte ve 533 menkul kıymet işlem görmektedir. İlk halka arz işleminin 2008'de gerçekleştirildiği SASE'nin, FEAS ve FESE üyelikleri de bulunmaktadır.


Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu


 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22.maddesi uyarınca bir süredir yürütülen kuruluş çalışmaları 16.06.2011 itibari ile tamamlanarak kurulan Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ’na Kuruluşumuz %10,5 ortaklık oranı ile kurucu ortak olmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu sermaye piyasası alanında faaliyet gösterecek kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, eğitim programları düzenlemek, sermaye piyasası çalışanlarının sicilini tutmaktır.

 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.

 

 

 

 

Kuruluşumuz, %5 ortaklık oranı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin kurucu ortağıdır. Türkiye Ürün İhtisas Borsası 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur. TÜRİB’in ana faaliyet konusu; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.