Anasayfa > Hakkımızda > Projeler


 I. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ (İFM) PROJESİ ve MKK

İstanbul’un öncelikli olarak bölgesel ve nihai olarak da küresel finans merkezi olması vizyonu ile 2009 yılında başlatılan “İstanbul Uluslarası Finans Merkezi Projesi”, çerçevesinde ülkemiz sermaye piyasası altyapısının gelişmiş piyasa altyapıları seviyesine ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda MKK önemli katkılarda bulunmaktadır. MKK, 2009 yılında yürürlüğe giren “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında oluşturulan eylemlerden;

 

 • “Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı” (No.49) eyleminde (e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi uygulamasıyla) tek sorumlu kurum,
 • “Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması” (No. 48) eyleminde (TEFAS uygulamasıyla) Takasbank ile birlikte sorumlu kurum,
 • 22 eylemde ise ilgili kurum olarak çalışmalarını tamamlamıştır.

MKK, sorumlu kurum olduğu her iki eylem için çalışmalarını zamanında tamamlamış olup projeleri uygulamaya almıştır.

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi” Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanan 25 adet “Öncelikli Dönüşüm Programı”na ilave edilmiş ve Yüksek Planlama Kurulu’nun 16.02.2015 tarih ve 2015/3 Sayılı kararı ile “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı” olarak uygulamaya alınmıştır. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Planı”nda 100 adet eylem yer almakta olup, MKK bu eylemlerin 15 tanesinde (bir eylemde sorumlu kurum, diğer 14 eylemde ilgili kurum olmak üzere) görev almaktadır.

Eylem Planında, MKK’nın sorumlu kurum olarak belirlendiği eylem aşağıda yer almaktadır:

 

 • Eylem No 13: Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) uluslararası standartlara kavuşturulması.

 Eylem Planında, MKK’nın ilgili kurum olarak yer aldığı eylemler aşağıda yer almaktadır:

 • Eylem No 5: Organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğin artırılması.
 • Eylem No 6: Sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden ihraç edilebilmesi ve işlem görebilmesi için çalışma yapılması.
 • Eylem No 12: Tezgâh üstü türev araçlarından uygun görülenlerin organize piyasalarda işlem görmesinin sağlanması.
 • Eylem No 14: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemelerin yapılması.
 • Eylem No 16: Sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan yatırımcı uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesindeki sistemlerin geliştirilmesi.
 • Eylem No 18: Tarımsal ürünlere yönelik lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedi altyapısının geliştirilmesi.
 • Eylem No 19: Metal vb. emtianın işlem görebileceği organize piyasaların oluşturulması.
 • Eylem No 20: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun (TEFASP) yeniden yapılandırılması.
 • Eylem No 21: Uluslararası ödeme ve takas sistemleriyle entegrasyonun geliştirilmesi.
 • Eylem No 55: Borsa İstanbul Ortak Veri Merkezinin entegrasyon çalışmalarının tamamlanması.
 • Eylem No 56: Borsa İstanbul Pay Piyasası alım-satım, gözetim, veri dağıtım, endeks hesaplama, risk yönetimi, takas ve saklama teknolojik altyapısının geliştirilmesi.
 • Eylem No 57: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının alım-satım, gözetim, veri dağıtım, risk yönetimi, takas ve saklama teknolojik altyapısının geliştirilmesi.
 • Eylem No 96: Mevcut faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin vergi uygulamaları gözden geçirilecek ve gerekli değişikliklerin yapılması.
 • Eylem No 100: Özel sektör kira sertifikası ihraçlarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

II. e-MKK Bilgi Portalı ve MKK Projeleri
e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı 
e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi
e-CAS: Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi
e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senetleri Merkezi
e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası
e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı
MKS - EMKT DİBS ve Kira Sertifikası Şartlı Virman İşlemleri
SWIFT Entegrasyonu
UYAP Entegrasyonu
MERSİS Entegrasyonu
NASDAQ OMX Settlement Entegrasyonu Projesi
KAP 4.0 - Kamuyu Aydınlatma Platformu Geliştirme Projesi
e-FTS Finansal Kiralama Tescil Sistemi