MKK KİMDİR?

 

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL HAKKINDA

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine kayıt, takas ve saklama hizmetlerini sunmaktadır. MKK, ayrıca ArGe merkezi işlevi ve kendi kaynaklarıyla eMKK Bilgi Portalı altında geliştirdiği sistem ve platformlar ile üye kurumlar, ihraççılar, yatırımcılar ve diğer tüm piyasa katılımcılarına katma değerli hizmetler sunmaktadır.

 

MKK’da Kayden İzlenen Kıymetler: 

 

Borsa İstanbulda işlem gören şirketlerin pay senetleri,

 • Devlet İç Borçlanma Senetleri,
 • Yatırım Fonları,
 • Borsa Yatırım Fonları,
 • Özel Sektör Borçlanma Araçları,
 • Varantlar
 • Gayrimenkul Sertifikaları
 • Elektronik Ürün Senetleri 

 


 

MKK’nın Takas ve Saklama Hizmetleri:

 • Sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi,
 • Menkul kıymetlerin hak sahibi bazında takip edilmesi,
 • Menkul kıymetlerin kaydi olarak merkezi takas ve saklama hizmetleri,
 • Hak kullanım ve ihraççı hizmetleri,
 • Yatırımcı hizmetleri,
 • Ödünç Pay Senedi Piyasası ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleriyle ilgili hizmetler 

 

 


 

MKK’nın Katma Değerli Hizmetleri:

 

MKK’nın katma değerli hizmetlerinin bir çatı altında toplandığı eMKK Bilgi Portalında;

 • eCAS: Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi,
 • eYÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri,
 • eGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi,
 • eŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı,
 • eÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi,
 • e-VEDO: Elektronik Veri Deposu,
 • eVERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası,
 • eYKS: Elektronik Yönetim Kurulu,

    hizmetleri sunulmaktadır.  

 

MKK, ayrıca sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin ilgili taraflarca elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) işletici kuruluşudur.

 

 
Merkezi Saklama Kuruluşu Nedir?
Türkiye'de Merkezi Saklamanın Tarihçesi
Kaydi Sisteme Geçiş ve Kaydi Sistem Hukuku


© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.