KURUMSAL YÖNETİM

Ortaklık Yapısı


 

 

Esas Sözleşme


 

 

Ticaret Sicil Bilgileri


 

 

Genel Kurul İç Yönergesi


 

 

2018 Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar


 

 

Kar Dağıtım Politikası


 

 

Bilgilendirme Politikası


 

 

Bağış ve Yardım Politikası


 

 

Etik Kurallar


 

 

İnsan Kaynakları Politikası


 

 

Ücret Politikası


 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu

 

 

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.