KURUMSAL YÖNETİM

Ortaklık Yapısı

 

 

Esas Sözleşme

 

 

Ticaret Sicil Bilgileri

 

 

Genel Kurul İç Yönergesi

 

 

2018 Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar

 

 

Kar Dağıtım Politikası

 

 

Bilgilendirme Politikası

 

 

Bağış ve Yardım Politikası

 

 

Etik Kurallar

 

 

İnsan Kaynakları Politikası

 

 

Ücret Politikası

 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu

 

 

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.