Anasayfa > Hakkımızda > İş Sürekliliği

İş Sürekliliği

 

Günümüzün iş ortamında başarılı olmak için iş operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, veri kaybının önlenmesi, beklenmedik olaylara karşı hızlı ve çevik bir şekilde davranabilme imkânı sunan stratejilere sahip olunması büyük önem taşımaktadır.

               

Üyelerimiz ve diğer paydaşlar başta Merkezi Kaydi Sistem olmak üzere, MKK tarafından verilen hizmetlerde, faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceklerinden emin olmak isterler. Herhangi bir kesinti durumunda bunun etkisinin en az olması için, MKK bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturmuştur.  Oluşturulan bu sisteme British Standards Institute (BSI Group) tarafından 2013 yılında ISO22301:2012 iş sürekliliği yönetim sistemi sertifikası verilmiştir. Sertifika her yıl iç ve dış tetkiklere tabi olup, 2019 yılına kadar geçerlidir.

       

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS), ISYS Kapsamı, ISYS Hedefleri ve Prosedürleri, ISYS Politikası, ISYS İle İlgili Personelin Yetkinliğinin Arttırılması, İş Etki Analizi, Risk Değerlendirme, İş Sürekliliği Stratejisi, Olay Yönetim Yapısı, İş Sürekliliği ve Olay Yönetim Planları, İş Sürekliliği Testleri, İç Denetim, Üst Yönetim Gözden Geçirme, Önleyici ve Düzeltici İşlemler, Sürekli Süreç Geliştirme katmanları ve faaliyetlerinden oluşmaktadır.

       


Kuruluşumuz İş Sürekliliği Politikası aşağıda yer almaktadır.ISYSPolitikaÖzeti
    

       


Bu kapsamda tüm üyelerin katılımına açık olarak yapılan İş Sürekliliği testleri başarı ile gerçekleştirilmiş olup dönemler ve katılımcı sayılarına ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

       

Yapılan MKK ISYS İş Sürekliliği Testleri

   

                                                                                                                                               

Tarih

Açıklama

Yatırım Kuruluşu

İhraççı

Sonuç

24.11.2018

2018 Yılı İş Sürekliliği Testi

36

8

 

14.10.2017

2017 Yılı İş Sürekliliği Testi

40

5

 

30.04.2016

2016 Yılı İş Sürekliliği Testi

28

4

06.06.2015

2015 Yılı İş Sürekliliği Testi

86

2

 

14.06.2014

2014 Yılı İş Sürekliliği Testi

73

1

 

23.02.2013

2013 Yılı İş Sürekliliği Testi

89

1

 

31.03.2012

2012 Yılı İş Sürekliliği Testi

87

2

 

18.06.2011

2011 Yılı İş Sürekliliği Testi

85

2

 

08.05.2010

2010 Yılı İş Sürekliliği Testi

99

2

 

09.05.2009

2009 Yılı İş Sürekliliği Testi

92

2

 

21.06.2008

2008 Yılı İş Sürekliliği Testi

13

2

 

09.06.2007

2007 Yılı İş Sürekliliği Testi

9

2

 

23.09.2006

2006 Yılı İş Sürekliliği Testi

11

0