Anasayfa > Hakkımızda > Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri

 

Bilgi Teknolojileri

Finansal kurumların yerel ve uluslararası piyasalarda etkinliklerini koruyabilmeleri, hızlı hareket edebilmeleri, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmeleri, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilmelerine bağlıdır. Teknolojinin vazgeçilmez bir öğe hale geldiği günümüzde,kurumların doğru tasarlanmış, etkin ve esnek bir bilgi teknolojisi altyapısına ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Kuruluşumuz da, gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi teknolojisi alt yapısını sürekli olarak geliştirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

MKK Bilgi Teknolojileri, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki üç maddeyi gerçekleştirmek zorunda olduğunun bilincindedir:

 

1. İnnovasyonun gerçek unsuru olan kaliteli insan kaynağına sahip olmak

2. Hem ürün geliştirme aşamasında, hem de sistem yönetimi aşamasında etkin Bilgi Teknoloji süreçleri oluşturmak

3. Bilgi ve teknolojiyi doğru ve verimli kullanmak

Proje Yönetim Ofisi
Yazılım Geliştirme
Merkezi Kaydi Sistem(MKS) Yazılımı
Kurumsal Entegrasyon
e-MKKBilgi Portalı
Süreç Geliştirme ve CMMI
İş Sürekliliği
Bilgi Güvenliği
Servis Yönetimi ve İzleme