BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 

Bilgi Teknolojileri

Finansal kurumların yerel ve uluslararası piyasalarda etkinliklerini koruyabilmeleri, hızlı hareket edebilmeleri, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmeleri, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilmelerine bağlıdır. Teknolojinin vazgeçilmez bir öğe hale geldiği günümüzde, kurumların doğru tasarlanmış, etkin ve esnek bir bilgi teknolojisi altyapısına ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Kuruluşumuz da, gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi teknolojisi alt yapısını sürekli olarak geliştirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

 

MKK Bilgi Teknolojileri, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki üç maddeyi gerçekleştirmek zorunda olduğunun bilincindedir:

 

1. İnovasyonun gerçek unsuru olan kaliteli insan kaynağına sahip olmak

2. Hem ürün geliştirme aşamasında, hem de sistem yönetimi aşamasında etkin

    Bilgi Teknoloji süreçleri oluşturmak

3. Bilgi ve teknolojiyi doğru ve verimli kullanmak

 

Proje Yönetim Ofisi
Yazılım Geliştirme
Kurumsal Entegrasyon
BT Hizmet Yönetimi

 

Hizmet kalitesini en üst seviyede tutabilmek amacıyla bilgi teknolojileri süreçleri tek noktadan yönetilmekte, servislerin kesintisiz olarak hizmet verebilmesi ve herhangi bir sorun anında hızlı çözüm sağlanabilmesi amacıyla kritik sistem bileşenleri 7x24 izlenmektedir. Bu sayede sorunlar eşik değerler aşılmadan tespit edilmekte, merkezi olarak yönetilip raporlanmaktadır.

 

“Çağrı ve Problem Yönetimi”, ITIL süreçleri doğrultusunda hizmet sunan Yardım Masası tarafından sağlanmaktadır. Yine ITIL süreçlerine uygun olarak tasarlanmış “Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi” süreçleri ile sistem bileşenleri bir disiplin altında yönetilmektedir.

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.