BİLGİ PAYLAŞILAN YURT DIŞI SAKLAMA KURULUŞLARI

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 33'üncü maddesi (2)'nci fıkrası uyarınca, Kuruluşumuz üyesi yatırım kuruluşlarının talebi doğrultusunda aşağıda bilgileri yer alan yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşlar ile talep edilen hesaplara ait bakiye bilgileri paylaşılmaktadır.

 

* BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

* JP MORGAN CHASE BANK N.A.

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.