MKK Logo
Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri
2,22 Trilyon ₺ (‍2.223.976.460.401)
Toplam Yatırımcı Sayısı
28,1 Milyon (28.102.671)
Toplam Hesap Sayısı
53,04 Milyon (53.039.663)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
5,32 Milyon (5.323.163)
Bakiyeli Hesap Sayısı
6,57 Milyon (6.566.227)

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri
2,22 Trilyon ₺ (‍2.223.976.460.401)
Toplam Yatırımcı Sayısı
28,1 Milyon (28.102.671)
Toplam Hesap Sayısı
53,04 Milyon (53.039.663)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
5,32 Milyon (5.323.163)
Bakiyeli Hesap Sayısı
6,57 Milyon (6.566.227)

11.05.2021 İTİBARİYLE GÜNLÜK KAYDİ SAKLAMA VERİLERİ

MKK Günlük Veriler

2,22 Trilyon ₺

‍2.223.976.460.401

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri

MKK Günlük Veriler

28,1 Milyon

28.102.671

Toplam Yatırımcı Sayısı

MKK Günlük Veriler

53,04 Milyon

53.039.663

Toplam Hesap Sayısı

MKK Günlük Veriler

5,32 Milyon

5.323.163

Bakiyeli Yatırımcı Sayısı

MKK Günlük Veriler

6,57 Milyon

6.566.227

Bakiyeli Hesap Sayısı

MKK Günlük Veriler

1,72 Trilyon ₺

2.573.114 YATIRIMCI

Pay Senedi

MKK Günlük Veriler

182,76 Milyar ₺

23.030 YATIRIMCI

Devlet İç Borçlanma Senetleri

MKK Günlük Veriler

182,8 Milyar ₺

3.215.774 YATIRIMCI

Yatırım Fonu

MKK Günlük Veriler

136,29 Milyar ₺

68.837 YATIRIMCI

Özel Sektör Borçlanma Aracı

MKK Günlük Veriler

133,53 Milyon ₺

11.604 YATIRIMCI

Yapılandırılmış Ürünler