MKK Logo
Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri
2,13 Trilyon ₺ (‍2.129.731.570.732)
Toplam Yatırımcı Sayısı
28,05 Milyon (28.047.305)
Toplam Hesap Sayısı
52,8 Milyon (52.796.574)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
5,21 Milyon (5.209.446)
Bakiyeli Hesap Sayısı
6,37 Milyon (6.372.061)

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri
2,13 Trilyon ₺ (‍2.129.731.570.732)
Toplam Yatırımcı Sayısı
28,05 Milyon (28.047.305)
Toplam Hesap Sayısı
52,8 Milyon (52.796.574)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
5,21 Milyon (5.209.446)
Bakiyeli Hesap Sayısı
6,37 Milyon (6.372.061)

20.04.2021 İTİBARİYLE GÜNLÜK KAYDİ SAKLAMA VERİLERİ

MKK Günlük Veriler

2,13 Trilyon ₺

‍2.129.731.570.732

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri

MKK Günlük Veriler

28,05 Milyon

28.047.305

Toplam Yatırımcı Sayısı

MKK Günlük Veriler

52,8 Milyon

52.796.574

Toplam Hesap Sayısı

MKK Günlük Veriler

5,21 Milyon

5.209.446

Bakiyeli Yatırımcı Sayısı

MKK Günlük Veriler

6,37 Milyon

6.372.061

Bakiyeli Hesap Sayısı

MKK Günlük Veriler

1,64 Trilyon ₺

2.491.778 YATIRIMCI

Pay Senedi

MKK Günlük Veriler

181,05 Milyar ₺

21.793 YATIRIMCI

Devlet İç Borçlanma Senetleri

MKK Günlük Veriler

175,65 Milyar ₺

3.161.915 YATIRIMCI

Yatırım Fonu

MKK Günlük Veriler

134,02 Milyar ₺

68.260 YATIRIMCI

Özel Sektör Borçlanma Aracı

MKK Günlük Veriler

187,93 Milyon ₺

18.489 YATIRIMCI

Yapılandırılmış Ürünler