MKK Logo
Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri
2,13 Trilyon ₺ (‍2.132.469.770.328)
Toplam Yatırımcı Sayısı
28,18 Milyon (28.184.386)
Toplam Hesap Sayısı
53,28 Milyon (53.280.126)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
5,2 Milyon (5.196.284)
Bakiyeli Hesap Sayısı
6,4 Milyon (6.399.214)

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri
2,13 Trilyon ₺ (‍2.132.469.770.328)
Toplam Yatırımcı Sayısı
28,18 Milyon (28.184.386)
Toplam Hesap Sayısı
53,28 Milyon (53.280.126)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
5,2 Milyon (5.196.284)
Bakiyeli Hesap Sayısı
6,4 Milyon (6.399.214)

23.07.2021 İTİBARİYLE GÜNLÜK KAYDİ SAKLAMA VERİLERİ

MKK Günlük Veriler

2,13 Trilyon ₺

‍2.132.469.770.328

Kayden Saklanan Menkul Kıymet Değeri

MKK Günlük Veriler

28,18 Milyon

28.184.386

Toplam Yatırımcı Sayısı

MKK Günlük Veriler

53,28 Milyon

53.280.126

Toplam Hesap Sayısı

MKK Günlük Veriler

5,2 Milyon

5.196.284

Bakiyeli Yatırımcı Sayısı

MKK Günlük Veriler

6,4 Milyon

6.399.214

Bakiyeli Hesap Sayısı

MKK Günlük Veriler

1,61 Trilyon ₺

2.435.360 YATIRIMCI

Pay Senedi

MKK Günlük Veriler

178,57 Milyar ₺

19.522 YATIRIMCI

Devlet İç Borçlanma Senetleri

MKK Günlük Veriler

203,18 Milyar ₺

3.192.410 YATIRIMCI

Yatırım Fonu

MKK Günlük Veriler

143,47 Milyar ₺

69.598 YATIRIMCI

Özel Sektör Borçlanma Aracı

MKK Günlük Veriler

76,53 Milyon ₺

7.692 YATIRIMCI

Yapılandırılmış Ürünler